Berba aronije

Prve berbe su moguće u trećoj godini života. Tada se formira prosečno po dva grozda na biljci, sa oko 35 – 40 plodova, ili oko 100 grama prinosa. Dakle, u prvoj godini po sadnji dvogodišnjih sadnica, može se dobiti oko 200 kg ploda po hektaru. U sledećoj sezoni žbun daje po 7-8 grozdova, 300 – 400 grama po biljci ili 6600 do 8800 kg po hektaru. Tako , sa porastm žbuna, uz redovne mere nege, u prvom redu uništavanju korova, u desetoj godini života biljka aronije može da donese prinos od oko 10 kg po žbunu, ili 22000 kg/ha. Ovakav prinos se mže očekivati i u sledećih 20 godina. Navodnjavanjem se osigurava visok i stabilan prinos po godinama. Suša je najveći neprijatelj svih biljaka, pa i aronije.

Plodovi dozrevaju u periodu od početka do sredine avgusta. Plodovi najčešce dozrevaju u isto vreme tako da je potrebna samo jedna berba. Zreli plodovi ne opadaju sa žbuna i mogu ostati preko dvadesetak dana a da ne dodje do opadanja kvaliteta. Pokazatelj optimalnog vremena berbe je količina suve materije u plodu, a odredjuje se refraktometrom. Refraktometar je optički merni instrument pomoću kojeg se vrši određivanje sadržaja šećera u grožđanom soku (širi) i različtiim voćnim sokovima. Najčešće se koristi za proveravanje zrelosti plodova na polju što je od velike važnosti za utvrđivanje vremena berbe voća i grožđa, a sve u cilju dobijanja kvalitetnih finalnih proizvoda (sokova, vina, sirupa, i sl.) ili svežih plodova. refraktometar se najčešće koristi u vinogradarstvu, potom i u voćarstvu, Refraktometar 0-32 ATC vrednost sadržaja šećera pokazuje u jedinicama Brix-a: 1%Bix-a = 1g šećera/100g rastvora, tj. 1%Brix-a = 1% Šećera. (Prosečna vrednost suve materije je 22% ili 9% šećera).Prema izgledu ploda optimalno vreme berbe je kada pokožica ploda dobije crnu boju , a kod prepolovljavanja ploda semenke lagano ispadaju. Berba može biti ručna ili mašinska. Pri ručnom branju ako želimo sačuvati plodove duže vreme možemo odkidati celu cvat kao na slici.

Jedan radnik može urati 15-20 kg na sat. Na većim plantažama uobičajena je mašinska berba a učinak radne mašine se kreće od 3 do 4 sata za hektar. Za razliku od ostalog voća aronija nam omogućava produženu berbu od čak dvadesetak dana. Nakon berbe plodove aronije možemo kratkoročno skladištiti u ambalaži koja se inače koristi u voćarstvu (plastišne ili kartonske kutije). Ako se plodovi ne povredjuju odmah posle berbe mogu se zamrznuti i tako sačuvati do prerade. Kod običnog skladištenja pri temperaturi 15-20 stepeni i 80% relativne vlažnosti vazduha zreli plodovi mogu se održati dve nedelje, a na temperaturi od 2 stepena c, čak tri do 4 meseca. Pri čuvanju na niskim temperaturama dolazi do biohemijskih promena u plodu. Smanjuje se količina tanina a povećava količina šećera pa plodovi postaju ukusniji.